IN THE WIND

VE VĚTRU

Svícen je statickým záznamem měkkého vosku a jeho deformace teplem. Porcelán a bílý vosk jsou si blízké svými vlastnostmi kromě jedné, kterou je výsledná pevnost a neměnnost. 

IN THE WIND

The system of candle making is based on work with the structural integrity and stability of the material, which on firing in the kiln is deformed differently each time.The outcome is a series of object whose shape takes advantage of the aspects of chance and deformation.

Martina Hudečková, In the wind_2014_ 3-3

Martina Hudečková, In the wind _2014_2-3